چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت

۱۳٩٥/٤/٧ :: ۱۳٩٥/٤/٧
مطالب متنوع از تلگرام :: ۱۳٩٥/۱/۱٦
۱۳٩٤/٩/۱ :: ۱۳٩٤/٩/۱
۱۳٩٤/۸/٢٥ :: ۱۳٩٤/۸/٢٥
دستگیری خرابکار :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
برپشت بام خانه خدا :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
مهر مادری :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
عبای پاره :: ۱۳٩٠/٥/۱
زمستان و زردآلو ( قابل توجه زهرا خانم که باید پسرخاله من را معرفی کند) :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
به من نگو دایی بگو خاله :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
تو قابلمه من دنبال بنی صدر میگردی؟ :: ۱۳۸٩/٧/۳
وقتی برای رئیس جمهور امریکا گریه کردم :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
اذا زلزلت الارض :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
آقای مهندس امری بود :: ۱۳۸٧/۸/۸
همه چیز عوض شده :: ۱۳۸٧/۸/٦
مبتکر کهن آبادی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
مرد باید کلاه داشته باشه :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
مسافرت درکنارآخوند :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
حمام خزینه وسوسک :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
دوستم دستمال کاغذی را خورد :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
چهار پایه به جای صندلی ماشین :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
قایق بند به جای عایق بند :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
آرزوی ریش بلند :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
گریه کردن برای امام حسین :: ۱۳۸٧/٥/۱٤
آدامس کره خر نشان :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
زنگ تفریح :: ۱۳۸٧/٥/۱۱
نام پدر یا مادر به جای نام خانوادگی :: ۱۳۸٧/٥/۸
مداوای شکستگی سر با پی (چربی ) مار :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
کچلی و دوای زردی :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
اثر سریالهای خارجی :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
خیر خواه پدر و مادر :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
عصب کشی با جوالدوز :: ۱۳۸٦/٩/٥
نتیجه انتخابات شورای شهر :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
آخرین لیست کاندیدای شورای شهر گرمسار :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
موفقیت یک دوست افغانی :: ۱۳۸٥/٥/۳۱
حج عمره :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
حج عمره :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
حج عمره :: ۱۳۸٥/٢/٦
فضل پدر :: ۱۳۸٤/٥/۸
دختربچه آمریکایی :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
دختربچه آمریکایی :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
دختربچه آمریکایی :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
رأی بالای احمدی‌نژاد :: ۱۳۸٤/٤/٤
خواب بر رییس جمهور حرام است :: ۱۳۸٤/٤/٢
درویش گفت :: ۱۳۸٤/٤/۱
دستگیری همافران :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
گربه محض رضای خدا موش نمیگره :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
آب گرمسار :: ۱۳۸٤/۱/۳
۱۳۸٢/٧/۳ :: ۱۳۸٢/٧/۳