چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> فضل پدر - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


فضل پدر

گیرم پدر تو بود فاضل    از فضل پدر تورا چه حاصل!

دوستی دارم که در سن ۳۵ سالگی فرزند شهید شد و جزء خانواده محترم شهدا قرار گرفت (پدر ایشان راننده یکی ازمقامات بود که توسط منافقین ترور شد)

از طرف بنیاد شهید ایشان به سفر سوریه و مکه اعزام شدند و همچنین جزء سهیمه بنیاد شهید در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شدند و شکر خدا هم اکنون رئیس یک بیمارستان دولتی هستند.

دوستی داشتیم که میگفت شعر بالا غلط است و باید اینطور تصحیح شود

گیرم پدر تو بود فاضل   از فضل پدر تورا خیلی حاصل

تورا سوریه حاصل تورا مکه حاصل تورا بورسیه پزشکی حاصل و ...

 

 


عبدالعظیم کلاتی