چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> حج عمره - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


حج عمره

اگه خدا بخواهد روز جمعه پس فردا عازم حج عمره هستیم.

نمیدانم چرا همیشه کسانی که با هواپیماهای ایران عازم میشن ، اول باید برن جده و با اتوبوس به مدینه وارد بشن، ماهم از بدشانسی باید این راه را با اتوبوس برگردیم.

کل سفر ۲ هفته طول میکشد که ۱ هفته در مدینه و ۱ هفته در مکه خواهیم بود.

 از گرمسار کلا ۳ اتوبوس  از طریق کاروان راه ابریشم عازم هستند  و گفتنی است که تعداد خانمها خیلی بیشتر از آقایان است و تعداد زیادی سال خورده و از کار افتاده در بین مسافران است .


عبدالعظیم کلاتی