چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> موفقیت یک دوست افغانی - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


موفقیت یک دوست افغانی

امروز عید مبعث است . عید را به همه تبریک میگم

امروز صبح یکی از دوستان از افغانستان زنگ زد و عید را به من تبریک گفت

خیلی خوشحال شدم چون مدتها بود که نمیتوانستم با اون ارتباط برقرار کنم.

هروقت پیش دوستان و آشنایان صحبت اون پیش میاد ، از اینکه او فرد موفقیست حرف میزنم و خدارا شکر میکنم که ارحم الراحمین است.


عبدالعظیم کلاتی