چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> نتیجه انتخابات شورای شهر - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


نتیجه انتخابات شورای شهر

منتخبین مردم عبارتند از:
آقای شادلو
آقای یوردخانی
آقای محمود علیزاده
آقای صفر علیزاده
آقای منصور عابدی

عبدالعظیم کلاتی