چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> اثر سریالهای خارجی - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


اثر سریالهای خارجی

 

اثرسریالهای خارجی را میتوان در گرمسار دید تو این سریالها آنقدر هنرپیشه ها جلوی هم کج و راست شدند و تعظیم کردند تا ...
در و دیوار شهر و روزنامه های محلی پر شده از :
تشکر شورای شهر از شهردار
تشکر شهردار از شورا
تشکر اصناف از فرماندار
تشکر شهرداری و شورای شهر از فرماندار
تبریک اصناف به رئیس مجمع امور صنفی
تشکر کاندیداها رای آورده یا نیاورده از مردم
و این روند ادامه خواهد داشت ....


عبدالعظیم کلاتی