چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> مرد باید کلاه داشته باشه - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


مرد باید کلاه داشته باشه

دوستی داشتم به نام سید ضیاء روستا زاده ای بود ساده و بی ریا .

از دوران کودکیش تعریف میکرد که  مردم روستای ما حساسیت زیادی به کلاه مردان داشتند و اینکه هر مرد و یا پسر بچه ای باید کلاه داشته باشد .

و بارها شنیدم که میگفتند آخه مردی گفتند زنی گفتند  مرد که بی کلاه نمیشه.

لباس مردها پیراهنی بلندی بود از جنس  کرباس با یک زیرشلواری . شالی دور کمر آن می بستند و یک کلاه نمدی بر سر (شال پدر من  سبز بود) .

تفاوت لباس پسر بچه در این بود که اولا لباس بچه ها جیب نداشت و ثانیاچه ها شال نمی بستند.

سید ضیاء میگفت یک روز مادرم یک تخم مرغ به من داد که آنرا برای یکی ببرم من هم از روی شیطنت تخم مرغ را داخل کلاه گذاشتم و کلاه را به آرامی روی سرم گذاشتم و راه افتادم.

از بخت بد بین راه به پدرم برخوردم که با چند نفر از اهل روستا مشغول به صحبت بودند.

سلام کردم   پدرم تا چشمش به من افتاد و  فرم کلاه سر کردن من را دید ! جواب سلام من را داد و گفت پسر جان صد بار بهت گفتم کلاهت را درست سر کن و با عصبانیت زد رو کلاه  تا خوب رو سرم جا بگیرد که یک باره تخم مرغ شکست و زردی تخم مرغ از زیر کلاه بیرون زد .

پدرم و دوستانش با دیدن این منظره شوکه شدند و نمیدانستند که چی به سر من آمده.

 

 


عبدالعظیم کلاتی