چون شبحي آمد و چون دود رفت وبلاگ blog" name="description">چون شبحي آمد و چون دود رفت, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت " name="keywords"> زمستان و زردآلو ( قابل توجه زهرا خانم که باید پسرخاله من را معرفی کند) - عمر گرانمايه عجب زود رفت <br> چون شبحي آمد و چون دود رفت

عمر گرانمايه عجب زود رفت
چون شبحي آمد و چون دود رفت


زمستان و زردآلو ( قابل توجه زهرا خانم که باید پسرخاله من را معرفی کند)

سالها قبل در پایگاه هوائی همدان ساکن بودیم و از خانه های سازمانی استفاده میکردیم .

خانه های سازمانی پایگاه ها معمولا یک شکل هستند وپیدا کردن یک آدرس فقط از روی شماره خیابان – شماه بلوک ساختمان و نهایتا پلاک خانه امکان پذیر است.

ما پنج شنبه و جمعه تعطیل بودیم و فرصت خوبی بود که به مسافرت بریم یا به اقوام سر بزنیم.

نزدیکترین فامیل ما پسرخاله من بود که ساکن اراک بودند (وهستند) و ماهم معمولا به اونجا میرفتیم.

البته گاهی هم اونها به ما سرمیزدند. پسر خاله من برای اینکه آدرس خانه مارا بهتر به خاطر بسپارد (در فصل تابستان که به همدان آمده بودند به جای شماره خیابان – بلوک –پلاک) درخت زردآلو که درب منزل مابود را نشان کرده بود.

القصه در سال 57 در زمان انقلاب تعدادی ازهمافران پایگاه هوایی همدان از جمله من را به دلیل راهپیمایی در پایگاه  و ... دستگیر و روانه زندان کردند .

به محض باخبر شدن پسرخاله خودش را به همدان رسانده بود . درب پایگاه از مهمانها آدرس منزل مورد نظر را میپرسیدند . پسرخاله هم در جواب (به جای گفتن شماره خیابان – بلوک –پلاک ) گفته بود آدرس منزل همافرکلاتی را میدانم در جلوی منزلش یک درخت زردآلو هست . دژبان درب پایگاه هم با تعجب گفته بود زمستان و زردآلو ...  

(در اکثر خیابانهای پایگاه درخت زردآلو کاشته شده بود که در فصل زمستان از دیگر درختان موجود قابل تشخیص نبود)


عبدالعظیم کلاتی