زمستان و زردآلو ( قابل توجه زهرا خانم که باید پسرخاله من را معرفی کند)

سالها قبل در پایگاه هوائی همدان ساکن بودیم و از خانه های سازمانی استفاده میکردیم . خانه های سازمانی پایگاه ها ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 75 بازدید
آبان 92
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
10 پست
تیر 87
3 پست
آذر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
2 پست
مهر 82
1 پست
خرابکار
1 پست
c130
1 پست
هواچیما
1 پست
کعبه
1 پست
مادر
1 پست
مهر
1 پست
همدان
1 پست
اراک
1 پست
همافر
1 پست
دایی
1 پست
خاله
1 پست
بنی_صدر
1 پست
فرار
1 پست
جامبوجت
1 پست
آمریکا
1 پست
کندی
1 پست
دزدی
1 پست
قضاوت
1 پست
آخوند
1 پست
مهندس
1 پست
دکتر
1 پست
احترام
1 پست
درک
1 پست
لیسانس
1 پست
مبتکر
1 پست
کهن_آباد
1 پست
گرمسار
1 پست
مرد
1 پست
کلاه
1 پست
کرباس
1 پست
کچل
1 پست
زردی
1 پست