خیر خواه پدر و مادر

یکی از دوستانم میگفت:
آدم تا وقتی بچه است اگر خواب ببینه پدر یا مادرش مردن با وحشت از خواب بیدار میشه و تا مدتها از بابت این خواب ناراحته
وقتی یک کمی بزرگتر شد پیش خودش فکر میکنه اگر پدر مادرم هم مردن منهم میتونم از پس زندگی به تنهایی بر بیام
وقتی باز هم بزرگتر شد و پدر مادرش پیر تر ، پیش خودش فکر میکنه خوب دیگه موندن پدر ومادر پیر چه فایده ای برای ما داره خدا ازشون  زودتر راضی بشه تا هم خودشون راحت بشن و هم مزاحم کسی نباشن
و قتی هم که خودش بزرگ شد   از یادآوری افکار گذشته ناراحت میشه و حدس میزنه که دیگران دارن چطوری فکر میکنن!!

/ 28 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی

http://www.joyrides.com/sfgam/index.htm شهربازی

http://www.primetimeinteractive.com/human_bowling.htm بازي بادي

کلاتی

http://www.keepandshare.com/photo/view.php?u=3009 بال

http://www.petalia.org/Songs/cuppycake.htm ×××××××× I love to sing sweet songs to you

کلاتی

http://www.pmfirst.com/duplex.php آنالیز فلزات

http://www.andishehtabligh.com پریزما پرتابل

http://www.niazemarkazi.com/data/html/10001536.html

کلاتی

http://www.ledhs.com/site/home.asp

http://centaurnetwork.com/products-6-vision.html

http://centaurnetwork.com/products-6-vision.html