گربه محض رضای خدا موش نمیگره

رو داشتن و پر رو بودن هم نعمتیست!

شب جمعه مراسم مرحوم حاج آقا مرادی بود که در مکه به رحمت خدا رفته بود و پس از انتقال جنازه در مزار شهدای محمدآباد مدفون شده.

یکی از حاضرین برای  چند نفری که کنار هم بودیم گفت :عده زیادی در مراسم شرکت کرده اند اما جای چند نفر خالیست . پرسیدیم کی ؟  گفت کاندیداهای وکالت گرمسار که به علت تقلب تایید نشدند مثل آقای کاتب آقای رهبری و ... اینها کسانی بودند که طی چند ماه یا سال گذشته دائم در مراسم های این چنینی و آن چنانی شرکت میکردند پارچه مینوشتند گریه میکردند در مراسم جشنها و عروسیها هدیه میدادند گل میفرستادند.اما حالا نیامدند. گفتیم حتما خبر نشدند . گفت نه بابا  (گربه محض رضای خدا موش نمیگره)  دیگر موشی در میان نیست ...

/ 0 نظر / 18 بازدید