آخرین لیست کاندیدای شورای شهر گرمسار

آخرین لیست دریافتی در رابطه با کاندیدای شورای شهر گرمسار :

1- حسین عسگری

13- حمید پازوکی

    25- آقای توانبخش

2- رضا کرمسروری

14- رضا پالیزبان

    26- آقای ابراهیم زاده

3-  صفر  علیزاده

15- محمد ابراهیمی

    27- محمد باقر جندقی

4- محمد شادلو

16- منصور عابدی

    28- رشمه ای

5- مریم صادقی 

17- محمود روحی

    29- عربی

6- مختار یوردخانی    

18- حامد شیخ طاهری

    30- ده نمکی

7- محمود علیزاده   

19- خاطره زمانی

    31- ابولقاسم طاهری  

8- آقای  یحیی زاده 

20- فاطمه رامشک

    32- کلینی

9- حسین احمدی   

21- حسین پازوکی

    33-حسین رجبی

10-مونسی سرخه

22- قنبری

    34-  

11- غلامحسین جوادی

    23- وحید غنی زاده     35-

12-امیر رهبری         

    24- آقای خالقی

/ 4 نظر / 26 بازدید
بيلبورد

http://www.reaganadv.com/index.php?id=23

جورابلو

http://www.rotapanel.com/scrollvoorb4E.html http://www.motiondisplay.org/m-en/home.asp

http://www.3dyeroo.com/en/product/index.asp?catalogid=30&parentid=4