درویش گفت

وقتی تبلیغات کاندیاها را میبینم و میشنوم به یاد این مثل میفتم که ...  

درویشی از خیابان میگذشت و با آواز از شنوندگان کمک میخواست

خانمی در طبقه دوم ساختمان آواز اورا شنید و خوشش آمد و گفت: اگر در پائین بودم  به شما کمک میکردم

درویش گفت : خانم جان قبل از اینکه بالات را ببینیم پایینت را  دیدیم

/ 30 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ATA

http://www.technology.niagarac.on.ca/students/k/vkennedy/ شرح ساخت ال ای دی نمايشگر

ATA

http://www.arshinoxin.com/tablighat.htm

ICDL

http://www.itna.ir/archives/news/003377.php

ats

http://www.alharmain.ca/html/makkah_hotels.html هتل های مکه و مدينه

http://www.gppinc.com/details/1086_14.html استند

ATA

http://www.baztab.com/news/40438.php كتك خوردن عضو شورا

ATA

http://www.outdoorbillboard.com/rent/oklahoma/OK3.html

شفش

http://www.taninkhazar.com/fa/

icdl

http://www.noor-abadan.com/moshaver.htm

عطا

http://www.webfaqt.com/marketing/ **تبليغات http://www.modernmarketing.persianblog.ir/ **تبليغات