کچلی و دوای زردی

 

کلاس سوم دبستان که بودم مثل اکثر بچه های ده مان (روستای ارجلان) کچل شدم

روی سرم زخم کوچکی بود که زیاد خارش میکرد برادرم که ٩ سالی ازمن بزرگتر بود من را با دوچرخه آورد مریضخانه قشلاق . اون موقع بیمارستان گرمسار بود و  دکتر حاجی

دکتر مرد شوخ و نازنینی بود و پس از معاینه گفت باید سرت را برق بگذاریم تا زودتر از این مرض خلاص بشی.

خلاصه  همان روز سرم را برق گذاشتن و برادرم برام یک کلاه خرید  و با دوچرخه برگشتیم ده مان .

بعد از چند روزی موهام شروع کرد به ریختن ..

خوشبختانه امتحان ثلث سوم را دادم و از مدرسه رفتن راحت شدم و با خانواده رفتم ییلاق .

خاطرم هست که ییلاق ما مرجی خانی بود یک کمی بالاتر از ارجمند تو این ییلاق غیر از ما و چهار خانواده دیگر کسی نبود .

از شانس من یکی دیگر از بچه ها که از من بزرگتر بود قبل ازمن کچل شده بود و در حقیقت کچل ها اکثریت را داشتند.

برادرم که در گرمسار بود و نگران حال من ، به دکتر حاجی مراجعه کرده بود وتعریف کرده بود که سر من شده صاف صاف مثل کف دست دکترهم یک صابون نسخه کرده بود که من هر روز سرم را با اون بشورم .

برادرم صابون را خریده بود و داده بود به یکی از آشناها که اون را به دستم برسونه و اتفاقا پدرم هم آمپولی را برایدرمان زردی گوسفندان تهیه کرده بود و به همون شخص داده بود که به ما برساند.

از بخت بد من این شخص دو امانتی برادر و پدرم را به ما رساند و گفت برادرم گفته هر روز سر من را با آن بشورند.

خواهر بزرگم هر روز صبح آب را گرم میکرد و با وسواس زیاد سر من را با صابون می شست وبعد داروی زردی راهم روی آن می مالید.

از سوزش سر جیغ من به آسمان بلند میشد ولی چاره ای نبود باید تحمل میکردم تا موهایم دوباره رشد کنند.

این روال ادامه داشت تا هفت هشت روز بعد پدرم به ییلاق آمد و تصمیم گرفت به گوسفندان آمپول زردی بزند و از مادرم سراق آمپول را گرفت !

تازه اینجا بود که ما فهمیدیم مایعی که برای کچلی به سر من می زدند آمپول زردی بوده .

شاید باور نکنید از بین بچه های کچل ده ما فقط من هستم که صاحب موهای خوب و سالمی هستم.

علتش را نمی دانم شاید آمپول زردی برای کچلی خوب است ! شما چی فکر میکنید ؟

/ 0 نظر / 32 بازدید