خواب بر رییس جمهور حرام است

نه! او اشتباه دیگران را تکرار نخواهد کرد. آزادی را در زندان شعار، حبس نخواهد کرد. قلمها را نخواهد شکست. اندیشه را با حربه مصلحت در بند نکرده. فریاد را در سلول سکوت، به زنجیر بی‌تفاوتی نمی‌بندد.
ودرتمام لحظه‌ها، به آگاهی وبیداری، امنیت و عدالت، توسعه وتحول،‌ قانون وآزادی می اندیشد. 
او رییس جمهور فردای ایران است. ایرانی آباد ، آزاد ، پرافتخاروقدرتمند. او راکه بدون بدهی و وابستگی به گروهها وجناحهای سیاسی وتبلیغات پرهزینه رنگی، تنها با کوله‌باری از عشق وصداقت، وتوکل به خدا، درصحنه انتخابات حاضر شده بود، خدا همراهی کرد ، ملت و انتخاب.
امشب! قبل از سحر! بسیاری از رنگها تغییر می کند. مخالفان دیروز، لباس دوست می پوشند. فرصت طلبان، صحنه ی فرصت را ازدست نمی‌دهند. منفعت پرستان در جستجوی منفعت، عقیده خود را می فروشندو تغییر می‌دهند.
و تو امشب! محکومی تا دراوج هیاهوی غافل کننده شب پرستان، که از ترس و وحشت زلزله وتوفان سیاست، امشب خواب نمی‌روند.برای آخرین بار درزندگی آسوده وراحت بخوابی، چرا که تو صبح فردا رییس جمهوری .این آخرین خواب ،آخرین حق تو قبل از فرداست .
و باور کن تا آن زمان که یک نفر از توده مردم محروم، شب از درد فقر ورنج وگرسنگی واز زجر بیماری، تا سپیده صبح، گریه می کند ونمی‌خوابد، خواب بر رییس جمهور حرام است.
تا آن لحظه‌آی که یک دختر و زن فریب خورده ایرانی در کشورهای عربی بازیچه وسرگردان است، خنده رییس جمهور گناه است.
و تا آن موقع که بیکاران از خجالت وشرم به زن وفرزندان خود نگاه نمی‌کنند و بدهکاران ربا، دور از خانواده در زندان، بر مرگ آبرو، گریه می کنند، نکاه بدون شرم رییس جمهور به آیینه مجاز نیست.
تا آن وقت که بسیاری از جوانان ایرانی معتادند سکوت و نشستن، بر رییس جمهور روا نیست .
امشب! پرونده مدارس طبقاتی غیرانتفاعی، در ذهن او که به فردای روشن می اندیشد بسته می‌شود. آموزش رایگان ویکسان وبدون فاصله حق مسلم کودکان ایرانی است .
امشب! کارگران نگاه به فردا، قرار دادهای موقت را در دل شب، دفن می‌کنند. امنیت شغلی ورفاه، خواست وحق کارگران ایرانی است .
امشب! معلمان وپرستاران وماموران، کتاب زندگی را دوباره می خوانند .
امشب! کسی بدون واهمه، با صدای بلند از عدالت می گوید.
امشب! امید، یاس را در پشت چادر شب دفن می کند.
امشب! صداقت، به عاطفه، لبخند می زند.

/ 4 نظر / 17 بازدید
سليمه

سلام. فردا يادتون نره میخوام لج بعضیارو در بیاریم. باشه؟ اميدوارم پای صندوقهای رای ببينمتون. در وبلاگ من هم يک نظر يا انتقاد بفرماييد. يا علی ...

ye ashna

نکنه فکر ميکنی برای انتخاب خدا ژای صندوق ميريم؟! نه اينا مشکلاتی هستند که ما بايد حلشون کنيم نه اينکه منتظر ناجی باشيم. (در ادامه مطلبت) و ايکاش ميذانستيم با تو چه کسانی قدرت خواهند گرفت...!

ش ش

دلت خوشه