نتیجه انتخابات شورای شهر

منتخبین مردم عبارتند از:
آقای شادلو
آقای یوردخانی
آقای محمود علیزاده
آقای صفر علیزاده
آقای منصور عابدی

/ 2 نظر / 19 بازدید
جورابلو

محمد

این سایت من هستش گرمساری هستم... http://forum.mihanstar.com