دختربچه آمریکایی

بعد از شام و تماشای تلویزیون ،صاحبخانه برای خواب ما را به طبقه زیر راهنمایی کرد

اطاق بسیار شیک با ۲ تخت  شاید اطاق خواب خودشان را در اختیار ماگذاشته بودند در ضمن روبری این اطاق یک اطاق دیگر مخصوص بچه ها بود که زودتر از ما برای خواب به آنجا رفته بودند.

من و دوستم به علت خستگی تصمیم گرفتیم که بخوابیم که متوجه شدیم دختر کوچولو با حالت خیلی متعجب میاد تو اطاق ما سرک میکشه و برمیگرده و پس از مدتی دوباره برمیگرده.

خلاصه من از تخت پایین آمدم و از اون پرسیدم که چی شده چرا اینطوری به ما نگاه میکنی و تعجب کردی .

اون هم با شیرین زبانی گفت : شما فراموش کردید قبل از خواب دوش بگیرید(حمام کنید).

دوستم که به حرف ما گوش میکرد گفت باز هم آبرو ریزی کردیم ، اونم پیش بچه آمریکایی... 

/ 0 نظر / 16 بازدید